Wstęp

Usługa eduroam jest świadczona w sieci PIONIER i sieciach miejskich zarządzanych przez członków konsorcjum PIONIER jako usługa dodana do usługi przyłączenia do sieci PIONIER. Aby móc korzystać z usługi eduroam trzeba spełnić następujące warunki:

  • być abonentem jednej z sieci miejskich członków konsorcjum PIONIER lub bezpośrednio sieci PIONIER;
  • być instytucją o statusie: szkoły wyższej, instytutu badawczego lub jednostki badawczo-rozwojowej;
  • zgodzić się na udostępnianie gościnnego dostępu zgodnie z warunkami technicznymi eduroam;
  • akceptować warunki określone w Polskiej Polityce eduroam.

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.eduroam.pl, gdzie znajdują się wszystkie aktualne informacje dotyczące przyłączenia Państwa instytucji do usługi eduroam.